PRIVACY POLICY EMBRACE YOU   

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).   


EmBrace You (eigenaar: Erieke Duisterwinkel) zet zich in voor de bescherming van je privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die je met haar deelt zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Tevens wordt ervoor gezorgd dat de gegevens die je aan EmBrace You verstrekt, uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in deze privacyverklaring. Je bent vrij om deze wet helemaal door te lezen, maar EmBrace You (eigenaar: Erieke Duisterwinkel) wil je in deze verklaring in het kort laten weten dat jouw gegevens bij haar in veilige handen zijn. 

 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Erieke Duisterwinkel, eigenaar van EmBrace You gevestigd aan Dieckertsweg 6, 7495 SL Ambt Delden - Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77034511. 


EmBrace You, https://www.embraceyou.nl/ en https://lingeriecoaching.nl/ richt zich op training, coaching en workshops, zowel online als offline, binnen het werkveld van kleur- en lingerieadvies, persoonlijke ontwikkeling en coaching, in de meest ruime zin.  

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 06-05-2021


Heb je vragen over deze verklaring, mail deze dan naar: info@embraceyou.nl 


Artikel 1 Verwerking Persoonsgegevens 

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. EmBrace You verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de door haar aangeboden Diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, door bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling of het aanmelden op de e-mails (nieuwsbrief). 

Voor de website en de werking van de website https://www.embraceyou.nl/ en https://lingeriecoaching.nl/ wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. In deze verklaring volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins. 


Artikel 2 Doel en grondslag van de verwerking 

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet EmBrace You een grondslag hebben.  Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken.  

 

Jouw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken van je bestelling en/of het uitvoeren van de Overeenkomst die met jou is aangaan;  je de gewenste Dienst aan te kunnen bieden; je aan te melden voor een workshop; om klachten en terugvorderingen te verwerken en/of voor de klantenservice of contactformulier, bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen. 

 

Zonder naam, adres(sen), e-mailaders en betaalgegevens kan EmBrace You haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen Overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat EmBrace You geen Diensten kan leveren.  

Wil je een Dienst afnemen van EmBrace You, dan ben je verplicht de gevraagde persoonsgegevens te delen.  

 

EmBrace You verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals onder andere gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte van EmBrace You, bijvoorbeeld jouw NAW-gegevens en/of je bedrijfsnaam. 

 

Daarnaast gebruiken wij de persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van de Diensten, nieuws, tips en ontwikkelingen van EmBrace You, door middel van inspiratiemails.  

Voor deze inspiratie mails heb je je aangemeld of ontvang je deze omdat je al eerder Diensten hebt afgenomen van EmBrace You. Daarvoor hebben wij jouw toestemming gevraagd en ontvangen.  Voor deze inspiratiemails kun je je altijd, op elk moment afmelden via een link in de mails.  

 

Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten heeft EmBrace You een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacyschade van jou. 

 

Gegevens die automatisch worden verzameld door de website(s) worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn niet zichtbaar en daarmee ook niet herleidbaar naar een persoon voor EmBrace You.

 

Artikel 3 Soort persoonsgegevens 

Afhankelijk van onze samenwerking vind je hieronder een overzicht van de persoonsgegevens en/of informatie die EmBrace You mogelijk kan verwerken. 

 

Contactformulier 

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen en uiteraard je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer  jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven. Met deze gegevens kunnen we jou ook offertes of facturen sturen. Deze ontvang je op je e-mailadres. 

 

Betalen 

Om een betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maken wij naast betaling via een factuur ook gebruik van een online betaalservices. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met I-Deal je bestelling betalen. Om dit mogelijk te kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrower, je apparaattype en in sommige gevallen je NAW-gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens zijn voor ons niet zichtbaar. 

 

E-mails

Je krijgt van EmBrace You alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Active Campaign gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en emailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd. 

 

Weggever of webinar 

Op onze website kun je een weggever downloaden. Daarvoor vragen we jouw naam en e-mailadres zodat we de weggever kunnen toesturen.  

Wanneer jij je inschrijft voor een webinar hebben wij jouw e-mailadres nodig om jou de link van de webinar te sturen.  

Naar aanleiding van de weggever of een webinar kunnen wij jou e-mails sturen over onze dienstverlening. Hier kun je je altijd voor afmelden of bezwaar tegen maken. 

 

Boekhouding 

Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Voor de opmaak van facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een bestelling door jou, hebben wij jouw NAW-gegevens nodig.  


Artikel 4 Privacy algemeen 

EmBrace You verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt. 


Artikel 5 Delen van persoonsgegevens door Erieke Duisterwinkel met derden 

EmBrace You verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst met jou en/of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Denk hierbij aan de pakketbezorging van je bestelling of payment processors voor het afhandelen van de betaling. Met deze bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van je gegevens te bewaken. EmBrace You blijft verantwoordelijke voor deze verwerkingen. 

 

In andere gevallen verstrekt EmBrace You je persoonsgegevens enkel aan derden indien je hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven. 

 

Artikel 6 Google Analytics  

Om het gebruik van de website te optimaliseren wil EmBrace You graag inzicht in het gebruik van de website. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor EmBrace You. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.  


Artikel 7 Cookies

EmBrace You wil op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken hetIP-adres niet om online gedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om het IP-adres te koppelen aan de naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Artikel 8 Social Media Kanalen  

EmBrace You maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, LinkedIn en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt EmBrace You gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van deze social mediakanalen uitsluitsel bieden. 

 

Artikel 9 Informatieoverdracht via het internet 

Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet, informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met EmBrace You te communiceren, onderken je dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaar je je hiermee akkoord. 

 

Artikel 10 Bewaartermijn 

EmBrace You bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.  

  • Gegevens met een wettelijke grondslag: maximaal voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 
  • Het account wat je hebt aangemaakt blijft zolang bestaan als je zelf wil. Dit account wordt direct verwijderd wanneer jij het account verwijderd wilt hebben. Hiervoor kun je contact opnemen met ons. 
  • Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht, het account of de aangemaakte gebruiker, worden na maximaal 12 maanden Overeenkomst verwijderd 
  • Wanneer jij je uitschrijft voor de inspiratie mails worden je gegevens na uitschrijving direct verwijderd. 
  • Het kan zijn dat bepaalde persoonsgegevens in uitzonderingsgevallen langer bewaard worden, bijvoorbeeld in het geval van geschillen of incidenten.  

 

Artikel 11 Jouw rechten en klachten  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EmBrace You, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

EmBrace You heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@embraceyou.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om je te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. 

 

EmBrace You wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Artikel 12 Beveiliging van gegevens 

EmBrace You neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@embraceyou.nl 

 

Artikel 13 Wijzigingen in ons privacy beleid 

Deze privacyverklaring kan te allen tijde door EmBrace You worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij de wijziging in kwestie hier vermelden, zodat je altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. 

 

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de privacybescherming van EmBrace You, dan kun je ons mailen op info@embraceyou.nl om je vragen of opmerkingen voor te leggen aan ons.